BLAGA gra kościana

(SCAM a dice game)

Gra kościana "Blaga" przeznaczona jest dla 3-4 graczy.

Każdy gracz potrzebuje 3 kości do gry (sześciennych), którymi rzuca w ukryciu, a następnie po zapoznaniu się z wynikiem, zostawia zakryte na stole. Teraz następuje faza licytacji (pierwszy licytant zmienia się co rundę, pozostali licytują zgodnie ze wskazówkami zegara).

W licytacji gracze obstawiają jaki układ kości jest na stole. Pierwszy licytant musi obstawić przynajmniej "dwie jedynki", albo spasować (opuścić tę kolejkę licytacji). Wtedy przechodzi kolej na następnego licytanta, który może podbić - obstawić tę samą liczbę wyższej wartości na kostce, albo wyższą liczbę dowolnych kości (czyli na "dwie czwórki" może obstawić "dwie piątki", "dwie szóstki" lub "trzy jedynki" i wyżej. Zamiast podbijać może oczywiście spasować (opuścić swoją kolejkę) albo nie zgodzić się na obstawienie najwyżej licytującego, mówiąc "BLAGA".

Runda kończy się w momencie, gdy wszyscy pozostali gracze spasują po ostatniej ofercie jednego z licytantów, albo natychmiast, gdy któryś z graczy zgłosi "Blagę".

Teraz odkrywamy wszystkie kości i sprawdzamy, czy gracz, który wygrał licytację miał słuszność. Jeśli tak, dostaje punkt. Jeśli nie, nikt nie dostaje punktu.

Jeśli jednak któryś z graczy zgłosił "Blagę", punktacja nieco się różni. Jeśli gracz obstawił właściwie, dostaje aż 3 punkty. Jeśli nie odgadł układu, zgłaszający "Blagę" otrzymuje 2 punkty.

Wygrywa ten gracz, który jako pierwszy zdobędzie 10 punktów.

"Scam" is a dice game for 3 or 4 players.

Every player execute a three dice roll (3D6) in secret from another players. Only he or she can know the result. Now, he or she leaves dice on the table (still hidden). Now it's a bidding turn. The first bidder can be changed after each round and the players bid clockwise.

Players bid the dice results on the table. First bidder has to bid at least "two ones" or pass (and lose the turn of bidding). Than it's the next bidder turn. Next player has to outbid the previous bidder - bit the same amount of higher result on dice or a higher number of any result on dice (after "two fours" you can bid "two fives", "two sixes" or "three ones" or more. Instead of bidding, you can also pass for the round of bidding or say "SCAM" if you think the bidder has mistaken.

The bidding ends when all the other players pass after a valid bid from one of the players, or when someone say "Scam".

Now, all the players can see all the dice, and check if the highest bidder was right. If no player said "Scam", the highest bidder gets 1 point.

If another player said "Scam", the points are given differently. If a highest bidder guessed the dice rolls right, he or she gets 3 points. If not, the player, that said "Scam" gest 2 points.

Player, who gets 10 points in total, wins the game (or you can set this rule differently if you want - up to 11, like in table tennis for example, or to 7 points for shorter game).